Category: ግጥም

 • “አበባየሆሽ” (ሥነ ቃል)

  “አበባየሆሽ” (ሥነ ቃል)

  ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ጌቶች አሉ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን እሜቴ አሉ ብለን እውዬ (እኸ) እዋውዬ ካሽከር ተዋውዬ ጌቶች አሉ ብዬ ገባሁ ሰተት ብዬ

 • “ዓለም እና ጊዜ” (ግጥም)

  “ዓለም እና ጊዜ” (ግጥም)

  ብዙ ትውልድ አልፎ ለትውልድ ደርሼ፣ ደግሞ በዚያው መንገድ መጣሁ ተመልሼ።

 • “ባሻ አሸብር በአሜሪካ” (ግጥም)

  “ባሻ አሸብር በአሜሪካ” (ግጥም)

  “ፖሊስ ቢሮ ሄድን እሱ ተለቀቀ አሸብር ከልካይ ግን እወህኒ ማቀቀ!”

 • ውሎ ከጋሽ ጸጋዬ ጋር

  ውሎ ከጋሽ ጸጋዬ ጋር

  “ ‘ሕይወት ቢራቢሮ’ የተሰኘችው ግጥሜ በጋዜጣ ታትማ በወጣች ማግስት መንግሥቱ ለማ ከቢሮዬ መጥቶ፣ ‘ቢራውን እስቲ አምጣው ወይስ ዝም ብለህ ነው ቢራ ቢሮ ያልከው!’ ብሎ እንደቀለደብኝ ትዝ ይለኛል … አሁን እኮ ደማም ቋንቋ የሚናገር ሰው ሁሉ ጠፋ” ብለው ጋሽ ጸጋዬ ትክዝ አሉ።

 • መሰንቆ እና ብትር (ወግ)

  መሰንቆ እና ብትር (ወግ)

  አዝማሪ ጣፋጭ በቋረኛው ካሳ ጦር ተማርኳል። ጣፋጭ፣ የደጃች ጎሹ አዝማሪ ስለነበር በብዙ ጦር ሜዳ ላይ ውሏል። ተስፋና ፍርሀት ከፊቱ ተደቅነዋል። ባንድ በኩል፣ አዝማሪን መግደል ነውር የሚያደርገው ባህል ጋሻ ሁኖት ከክፉ እንደሚታደገው ተስፋ ያደርጋል። በሌላ በኩል፣ ደጃዝማች ካሳ ይህን ደምብ ለማክበራቸው እርግጠኛ አይደለም።

 • የግዕዝ ሊቃውንት እና አዲሱ ዘመን

  የግዕዝ ሊቃውንት እና አዲሱ ዘመን

  የኢትዮጵያን የጥንቱን ትምህርት ከሚያውቁት ሊቃውንት አማርኛንና ግዕዝን ለማጣራት፣ ያለቃ ኪዳነ ወልድን ያህል የሚደክም ብዙ አልተገኘም።